Нашата платформа събира и обработва Вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие. Ще използваме данните за осигуряване на по-добрата Ви работа в платформата.

Условия за ползване

 

  1. Договор и условия за ползване


1.1Настоящият Договор се подписва между „Спорт Файндърс” ООД, ЕИК 205188241, със седалище и адрес на управление:гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев”, бл. 223 (наричан по-долу sportfinders.bg) и Потребителя на платформата и услугата (наричан по-долу „Клиент”), чиито данни и обща информация са регистрирани от Клиента в съответната секция на Платформата. Този Договор урежда достъпа до Платформата и употребата на някои или всички функции, предоставени в зоната с ограничен достъп (наричана по-долу "Платформата") на уебсайта на „Спорт Файндърс” ООД: www.sportfinders.bg и предоставянето на други онлайн услуги от „Спорт Файндърс” ООД, които се предоставят и управляват пряко от „Спорт Файндърс” ООД или чрез упълномощени от дружеството агенти, посредници, видео оператори и трети лица.

1.2 Клиентът може също така да закупи различни услуги, абонаментни планове (както са дефинирани по-долу) или множество права на достъп до платформата. В този случай разпоредбите на този договор се прилагат за всички услуги, абонаментни планове или едновременни права на достъп до платформата, без да е необходимо да се подписва отделен договор.

1.3 Договорът се счита за сключен, когато Клиентът потвърди съгласието си в определеното за това място в Платформата и приеме условията на този Договор.

2. Абонаментни планове

2.1 Услугата, предлагана от SportFinders, е разделена на "Абонаментни планове" в зависимост от вида на услугата, която клиентът възнамерява да закупи. По-конкретно, услугата е разделена на различни абонаменти, които се избират от Клиента чрез Платформата.

2.2 Абонаментите са тези показани на сайта на Платформата. На същото място са и характеристиките на платформата, които са на разположение на всеки клиент.

2.3 По отношение на характеристиките на Платформата се прилага следното:

а. Достъп до видеоклипа

В зависимост от избрания тип абонамент Клиентите могат да имат достъп до видеоклипове от Платформата в рамките на ограниченията, предвидени в настоящия договор. На Клиентите изрично се забранява да свалят, качват, публикуват, разпространяват, продават, препродават или правят достъпни за обществеността чрез уебсайтове, които се съхраняват или контролират от същия Клиент, трети страни или конкуренти на sportfinders.bg, всеки видеоклип или всяко друго съдържание, което се намира на платформата.

б. Качване на видео и генерирано от потребителя съдържание

В зависимост от избрания тип абонамент, клиентите могат да имат право да качват видеоклипове и информация в определените полета - напр. , видео с мачове, тренировъчни видеоклипове, информация в предоставените полета, която касае конкретния Абонамент. и т.н.

Съдържанието ще е достъпно за Клиента и други потребители на платформата в зависимост от абонаментния план и съответните настройки за поверителност.

Във всеки случай Клиентите потвърждават и се ангажират да спазват разпоредбите на чл.4 от настоящия договор по отношение на съдържанието, генерирано от потребителите.
Качването на клипове на лица на възраст под 18 години, се извършва единствено от лицата упражняващи родителски права на детето, за което се подписва декларация. За подаване на неверни данни, лицето носи отговорност пред съответните органи на РБългария.

Клиентите на платформата изрично могат да отбележат начина на комуникация с другите Клиенти на Платформата /мейл, телефон или и двата варианта/. Данните за връзка с всеки Клиент ще бъдат достъпни само за други Клиенти на Платформата и няма да бъдат показвани или съобщавани по какъвто и да е начин на обществеността. Използването на контактите се ограничава стриктно и единствено за цели, свързани с предмета на дейност на Платформата.

3. Доставка на услугата

3.1 Услугата се предоставя постоянно всеки ден от седмицата, 24 часа в денонощието, освен когато е спряна поради технически проблеми и / или поддръжка, уредени в чл. 3.7 по-долу.

3.2 SportFinders предоставя на клиента потребител потребителско име и парола(наричани по-долу "идентификационни данни за вход"). Незаконното използване на идентификационните данни за вход и / или използването им от трети лица, различни от клиента, са отговорност единствено на Клиента. В случай на забравени или изгубени идентификационни данни за вход, Клиентът може да изиска нови потребителски идентификационни данни чрез платформата, за да замени предишните. Издаването на потребителско име и парола на Клиента става единствено с  предварително писмено съобщение до SportFinders на следния електронен адрес ……………….

3.3 SportFinders изисква Клиентът да предостави коректна информация за себе си, за да използва Услугата. Клиентът се задължава да предоставя вярна, точна и пълна информация. Клиентът трябва винаги да гарантира, че предоставеният на SportFinders e-mail адрес остава активен или да информира SportFinders за всички нови, активни имейл адреси, на които могат да се изпращат известия.

3.4 Клиентът може да актуализира и коригира по всяко време личната информация, в собствения си профил в SportFinders. За да коригирате или актуализирате въведената лична информация, е необходимо да влезете в профила си и да нанесете корекциите. Клиентът носи отговорност за верността и точността на въведените лични данни и SportFinders не поема никаква отговорност в това отношение.

3.5 SportFinders си запазва правото да покани Клиента на организирани от него или негови партньори събития, форуми и конференции, във връзка с продуктите и услугите, които му предоставя.

3.6 SportFinders може да прекрати достъпа до услугите на Платформата в случай на поддръжка на системата, която в противен случай не би била възможна. В този случай обаче SportFinders предоставя на клиента писмено предизвестие по електронна поща предварително и в разумен срок. Доставката на услугата или достъпа до зоната с ограничен достъп на платформата ще бъде възстановена в рамките на приблизително 24 часа след спирането, освен в случаите на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват очакваното възстановяване.

4. Права и задължения на клиента. Генерирано от потребителя съдържание

4.1 Правото на Клиента да използва Услугата и Платформата е лично.

4.2 SportFinders може незабавно да анулира и / или да преустанови потребителските идентификационни данни на клиента, да блокира изцяло или частично достъпа до Платформата, ако SportFinders установи неразрешено използване на идентификационни данни за вход и / или използване на платформата и услугата, която е неоторизирана или извършвана от неоторизирани лица.

4.3 Строго се забранява Клиентът да прехвърля правата си по този договор и / или да лицензира по друг начин и / или да таксува други лица да използват Услугата и / или
да предоставя на други лица достъп до Платформата.

4.4 Всеки Клиент е единствено отговорен за съдържанието, създадено в личния му профил, качено от него, и се задължава да не качва или по друг начин да публикува чрез Платформата следното:

- Потребителско генерирано съдържание, което е незаконно, клеветническо, обидно, нецензурно, неприлично, вулгарно, сексуално, заплашително, накърняващо правото на неприкосновеност на личния живот или публичност, злоупотреба или по друг начин неприемливо;

- Съдържание, генерирано от потребители, което би представлявало, насърчавало или предоставяло указания за престъпление, нарушаващо правата, на която и да е страна, или което в противен случай би създало отговорност или нарушава, което и да е местно, регионално, национално или международно право;

- Съдържание, генерирано от потребители, което описва, препраща или по друг начин съобщава за насилствени, опасни, незаконни и / или престъпни действия;

- Съдържание, създадено от потребители, което описва, препраща или по друг начин разпространява омраза или дискриминация по отношение на пол, сексуална ориентация, раса, религия или националност;


- Генерирано от потребители съдържание, което е вредно, за или разрушава репутацията, свързана с търговската марка или съответно имената на SportFinders;

- Съдържание, генерирано от потребители, което може да наруши всеки патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или друго интелектуално или патентно право на трета страна;

- Нежелани промоции, политически кампании, реклами или повиквания.


5. Техническа поддръжка и консултации, предлагани от SportFinders.

5.1 SportFinders предоставя на Клиента консултации по телефона или електронна поща относно ползването на Платформата, без допълнителни разходи. Предоставя се помощ за технически запитвания относно използването на Платформата и / или Услугата или административна информация, свързана с плащания или таксуване (наричани по-долу "Дейности по поддръжка").

5.2 Дейностите по поддръжка ще бъдат осигурени по телефона и онлайн всеки делничен ден в работното време от 9:00 до 18:00 часа с изключение на  национални и официални празници. SportFinders може да разшири по свое усмотрение услугата в допълнителни часове.

6. Начин на плащане, Абонаментен  план и фактуриране

6.1 Клиентът заплаща на SportFinders сумата в лева, посочена в съответния абонаментен план, избран от Клиента.

6.2 Клиентът може да се разплати чрез кредитна или дебитна карта, клон на EasyPay, като попълни и отбележи съответния начин на плащане в момента на подписване на договора.

6.3 След заплащане SportFinders изпраща на Клиента съответната фактура в електронен формат на данните за контакт, предоставени от Клиента.

7. Права на интелектуална собственост на SportFinders

7.1 Клиентът се съгласява и потвърждава, че платформата и услугата, и всеки софтуер използван за предоставяне на Услугата и управлението на Платформата (Софтуера), са собственост на SportFinders. Софтуерът съдържа поверителна информация, защитена от приложимите закони за авторското право, търговската тайна и други права на интелектуална собственост (Защитени материали). Възпроизвеждането, разпространението или предаването на Софтуера и Защитените материали без предварителното, и изричното писмено съгласие на SportFinders е забранено.


7.2 Всяко възпроизвеждане, промяна, създаване на производни произведения, преразпределение или препредаване на Софтуера е изрично забранено и ще доведе до граждански и наказателни санкции. Софтуерът, неговата структура, последователност, организация и изходен код се считат за търговски тайни на SportFinders и са защитени от закона.


8. Изключване на отговорността

8.1 Клиентът разбира и изрично се съгласява, че:

A) SportFinders не предоставя никаква гаранция, че:

- ползването на услугата и / или платформата ще доведе до конкретен резултат;
- записите винаги ще бъдат непрекъснато присъстващи в Платформата и / или предоставени чрез Услугата.

Б) Всякаква информация, материали или друго съдържание, изтеглено или получено по друг начин чрез използването на Услугата и / или ограничената зона на Платформата, се извършва по преценка и риск на Клиента, и Клиентът е единствено отговорен за всякакви щети, причинени на компютърните му системи или такива на трети лица, или за загуба на данни в резултат на изтеглянето на Заснемане и / или Софтуер или друг материал, защитено с авторски права, или друго съдържание чрез Платформата.

9.Ограничаване на отговорността на SportFinders

9.1 Нито SportFinders, нито неговите агенти, лицензодатели и трети страни по договора ще носят отговорност за съдържанието, генерирано от потребители, или за други данни на Клиента, свързани с Услугата, по какъвто и да било начин, или за уебсайта на Клиента или за хардуера или софтуера на Клиента или неговите доставчици. Отговорност на Клиента е да предприеме необходимите стъпки, за да използва Услугата със собствена операционна система (хардуер и софтуер) и да поддържа правилното й действие с цел предоставяне на Услугата.

10. Декларации и гаранции на клиента

10.1 Платформата и услугата могат да се използват единствено от Клиенти, заплатили абонаментен план.

10.2 Клиентът декларира, гарантира и се ангажира, че:

а) има правомощията да сключва настоящия договор;

б) е навършил 18 години или е родител или настойник на лице/а под 18 години;

в) ще има достъп до зоната с ограничен достъп на Платформата и ще използва Услугата единствено в съответствие с настоящия договор.

10.3 SportFinders си запазва правото при необходимост да преразглежда или изменя условията за ползване на Платформата. Всички изменения ще се съобщават на Клиента с писмено известие.

11. Прекратяване на договора

11.1 SportFinders може да прекрати настоящия договор предсрочно чрез изпращане на писмено уведомление до Клиента по електронна поща или препоръчана поща, без  да дължи предизвестие, в случай че Клиентът наруши някоя от разпоредбите на настоящия договор.

11.2 Във всички случаи на прекратяване, извършено от SportFinders съгласно член 11.1, SportFinders не дължи възстановяване на платената предварително от Клиента сума за срока на абонамента и свързана с част от услугите, които не са използвани от Клиента поради предсрочното прекратяване на настоящия Договор.

11.3 SportFinders предоставя на Клиента правото да прекрати Договора по всяко време с  едномесечно предизвестие, като подаде Формуляра за Анулиране на Уебсайта. Анулирането влиза в сила в края на текущия месец след подаването на формуляра за анулиране и ще доведе до деактивиране на идентификационните данни за вход, посочени в известието за анулиране. Във всички случаи на анулиране, извършено от Клиента, SportFinders не дължи на Клиента възстановяване на платената предварително сума за срока на абонамента.

12. Последствия от прекратяването на договора

12.1 В случай на прекратяване на Договора по предходния член, SportFinders ще деактивира Профила за влизане в Платформата и ще преустанови достъпа, считано от датата на влизане в сила на прекратяването / анулирането / оттеглянето, по каквато и да било причина.

12.2 В случай на прекратяване на договора съгласно член 11.1, SportFinders ще деактивира данните за достъп до Платформата и ще прекрати доставката на Услугата, като едновременно с това изпрати уведомлението за прекратяване на Клиента поради неизпълнение на някое от задълженията му по договора.

12.3 При прекратяване, на което и да е от основанията, предвидени в този договор, разпоредбите на раздел Право на интелектуална собственост и тези на раздел Поверителност остават валидни и обвързващи за Клиента.

12.4 В случай на технически проблеми, породени от поддръжката на Платформата и водещи до невъзможност тя да бъде използвана от Клиента за повече от 10 дни, то последният има право да поиска предсрочното прекратяване на този договор. В тези случаи SportFinders дължи на Клиента връщане на предварително изплатената сума за дните до края на срока на абонамента, считано от датата на прекратяване.

12.5 Връщането на суми платени с банкова карта се нареждат единствено и само по картата, с която е извършено плащането от клиента.


13. Забрана за прехвърляне правата по договора


13.1 Клиентът не може да прехвърля правата, произтичащи от този договор на никое трето лице без предварителното писмено съгласие на SportFinders.

13.2 Клиентът не може да прехвърля и предоставя на трети лица използването на идентификационни данни за вход или използването на Услугата или достъпа до Платформата.

13.3 При установено нарушение на което и да е от задълженията по този раздел Клиентът дължи на SportFinders обезщетение в размер на

382 лв., като отделно от това SportFinders има право да прекрати едностранно договора, без предизвестие на основание чл. 11.1. от договора.


14. Защита и сигурност на данните

14.1 SportFinders гарантира използването на достатъчно добри технически, електронни и процедурни мерки за защита срещу загуба на данни, злоупотреба, промяна и разпространение на всички лични данни, получени от Клиента.

14.2 Всяка информация, предоставена от Клиента при изготвянето на Договора или всяка друга информация, предоставена от Клиента относно неговата личност или професия (Данни за Клиента), е предмет на Декларацията за поверителност на SportFinders. SportFinders си запазва правото да актуализира или променя Политиката за поверителност, при необходимост, като за това се задължава да уведоми Клиента своевременно.

14.3 SportFinders гарантира, че събира и обработва данните на физически лица в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните).

14.4 Клиентът заявява, че подписва настоящия договор след като е запознат с Политиката за поверителност на SportFinders.

14.5 SportFinders събира и обработва личните данни на Клиентите на следните основания:- за целите на легитимните интереси (съгласно чл. 6, б. „е” от Регламент (ЕС) 2016/679);

- за изпълнението на договор, по който заинтересованото лице е страна или за да предприеме стъпки по искане от субекта на данните преди сключването на договор;

- след предварително дадено съгласие за обработване на личните данни за маркетингови цели.

14.7.Обработването на лични данни се осъществява посредством операции или съвкупност от операции, със или без помощта на електронни или информационни инструменти, така че да се гарантира сигурността на тези данни и при пълно спазване на приложимото законодателство.

15. Комуникации и известия

Изявления, известия и други съобщения до Клиента могат да се правят по пощата, по електронна поща, чрез публикуване на платформата SportFinders или по всякакъв друг разумен начин. Клиентът е единствено отговорен за актуализирането на пощенския му адрес и регистрираната си електронна поща. SportFinders не носи отговорност за неполучени от Клиента известия поради това, че последният не е актуализирал информацията в профила си. С изключение на горепосоченото, SportFinders може да предоставя известия за промени в Услугата чрез показване на известия или връзки към известия на уебсайта на SportFinders.

За контакт с ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ, съгласно членове 37 – 39от Регламент (ЕС) 679/2016: e-mail: data@sportfinders.bg – Антоанета Атанасова.

16. Допълнителни разпоредби

16.1 Неприложимостта или недействителността на някоя от клаузите в този договор не влече недействителността или неприложимостта на целия договор.

16.2 Всяка страна действа независимо и не е агент или представител на друга страна, извън случаите, при които родител или настойник на лице под 18 годишна възраст прави от негово име регистрация в платформата.

17. Поверителност

17.1 Цялата информация, която Клиентът узнава по време на изпълнението на този договор, засягаща например организацията, дейността на SportFinders, както и информация относно Платформата, Службата, Софтуера, Защитените материали и кадри или друга информация придобити от Клиента по настоящия Договор, е изцяло поверителна и не трябва да се съобщава или оповестява пряко или косвено на трети лица.

18. Заключителни разпоредби

18.1 Настоящият договор се урежда от българското законодателство.

18.2 Всеки спор, възникнал между страните относно тълкуването, валидността, ефикасността и / или изпълнението на договора, се урежда между тях по взаимно съгласие и, ако това не е възможно, се разрешава от компетентния български съд.


19. Специални услуги за пакети и независими доставчици

19.1 Като изключение от горепосоченото в раздел 3 от настоящия договор, Клиентът може да закупи чрез Платформата специални пакети, предоставени от SportFinders и / или услуги от трети лица (независими доставчици), различни от SportFinders.

19.2 Ако Клиентът закупи чрез Платформата някакъв вид услуга, предоставена от Независимите Доставчици, достъпна на следния линк www.sportfinders.bg, Платформата не носи отговорност за каквито и да било щети или разходи, понесени от Клиента във връзка с тази услуга и възникнали от факти, действия и / или поведение на независимите доставчици.